Καινοτομία από το σχεδιασμό

Σύστημα Προφίλ

 • Σύστημα 76 mm με πολυθαλαμική γεωμετρία
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους σε τέλεια ισορροπία
 • Κορυφαία οικιακή άνεση με εξαιρετική θερμομόνωση και
  αποτελεσματική ηχομόνωση
 • Προστασία από τη βροχή και την υγρασία χάρη στην υψηλή
  στεγανότητα
 • Αντιδιαρρηκτική προστασία σύμφωνα με το πρότυπο DIN
  EN 1627 έως την κατηγορία αντίστασης RC 2 με τους κα-
  τάλληλους μηχανισμούς
 • Ιδανικό για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις

Ενεργειακή Απόδοση

 • Η αποτελεσματική θερμομόνωση σύμφωνα με τις τρέχου-
  σες και τις αναμενόμενες μελλοντικές νομοθετικές απαιτή-
  σεις εξοικονομεί ενέργεια, περιορίζει τις δαπάνες θέρμαν-
  σης και εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη επενδυτική απόδοση
 • Συντελεστής θερμοπερατότητας για το σύστημα προφίλ:
  έως Uf = 1,1 W/(m2K)
 • Συντελεστής θερμοπερατότητας για ολόκληρο το κούφω-
  μα: έως Uw = 0,75 W/(m2K)
  (με Uf = 1,1 W/(m2K), Ug = 0,4 W/(m2K), ψg = 0,035 W/(mK))

Υαλοπίνακας

 • Βάθος υποδοχής υάλωσης 28 mm για ιδανική κατανομή
  θερμοκρασίας στο προφίλ και πρόληψη σχηματισμού
  συμπυκνωμάτων
 • Το μεγάλο εύρος συνολικού πάχους υαλοπινάκων από
  18 έως 48 mm επιτρέπει τη χρήση υαλοπινάκων για κάσες
  και πλαίσια παραθύρωντην επιλογή σύμφωνα με τις ατομι-
  κέςπροσωπικές απαιτήσεις

Σύστημα Στεγανοποίησης

 • Τρία επίπεδα στεγανοποίησης αποτρέπουν το κρύο
  το χειμώνα, τη ζέστη το καλοκαίρι, την υγρασία και τα
  ρεύματα αέρα
 • Κεντρικό περιμετρικό λάστιχο στην κάσα
 • Ιδανικά τοποθετημένο λάστιχο του υαλοπίνακα με μέγι-
  στη δυνατή ελεύθερη επιφάνεια
 • Λάστιχα υψηλής ποιότητας σε γκρι ή μαύρο χρώμα
Scroll to Top