Καινοτομία από το σχεδιασμό

Ακρυλικό Χρώμα

Δοκιμασμένη Ποιότητα

Για περισσότερα από 30 χρόνια, η GEALAN παράγει βαμμένες διατομές προφίλ με ακρυλικό χρώμα με τη μέθοδο της συνεξώθησης. Χάρη σε αυτή την καινοτόμο τεχνολογία, η GEALAN θέτει υψηλότερα πρότυπα και διαφοροποιείται σημαντικά από τη συμβατική διαδικασία βαφής Μέσα από τη συνεξώθηση, η βαμμένη με ακρυλικό χρώμα στρώση ενώνεται αναπόσπαστα με το προφίλ PVC Το αποτέλεσμα είναι ξεχωριστές χρωματικές ιδιότητες και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Υψηλή Αντανάκλαση

Η εξωτερική ακρυλική στρώση απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία και αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η θέρμανση του προφίλ. Οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας ανάμεσα στο λευκό και το χρωματιστό προφίλ είναι πολύ μικρές.

Tα χρωματιστά παράθυρα διατηρούν την αισθητική τους με την πάροδο των ετών. Με τα χρόνια, το ακρυλικό γυαλί έχει αποδείξει την αντοχή του στις επιδράσεις του επιθετικού καιρού σε εκατομμύρια φώτα αυτοκινήτου. Το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται επίσης για την επιφάνεια των προφίλ ακρυλικού χρώματος. Επομένως, τα κουφώματα με ακρυλικό προφίλ είναι ανθεκτικά, ακόμη και σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες.

Scroll to Top